За нас


Вече 15 години „АКЗ-Бургас“ ЕООД участва активно в строителството.

Придобили сме богат опит в промишленото и гражданското, индустриалното, енергийното и инфраструктурно строителство.

Фирмата разполага с необходимите специалисти, техника, оборудване и строителна механизация, която да покрие нуждите на пазара.

По подробна информация за дейността и ресурсите на компанията може да откриете на   www.akz.bg